Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1023/VPCP-KGVX về Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1023/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 01/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1023/VPCP-KGVX
V/v Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012 - 2020

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1215/TTr-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012 - 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; đồng thời tiếp tục hoàn thiện Đề án theo hướng sau:

- Xác định rõ các nội dung ưu tiên thực hiện; các giải pháp đặc thù đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; gắn việc thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp với Đề án Xây dựng xã hội học tập đã được phê duyệt;

- Làm rõ việc sử dụng nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, bảo đảm cân đối với các nhiệm vụ khác được phê duyệt trong Chương trình; đồng thời cân nhắc thêm các nguồn kinh phí khác từ xã hội hóa như đóng góp của doanh nghiệp, viện trợ, hỗ trợ của cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế;

- Hoàn thiện thể thức trình bày văn bản Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
các Vụ: PL, TCCV, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3).VM 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1023/VPCP-KGVX về Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6