Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10216/BGDĐT-KTKĐCLGD về báo cáo hiện trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 10216/BGDĐT-KTKĐCLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn An Ninh
Ngày ban hành: 23/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10216/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v Báo cáo hiện trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2009

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

 

Thực hiện Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009 – 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường) báo cáo hiện trạng về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường (theo mẫu đính kèm).

Các trường cần cung cấp chính xác về số liệu, đúng về thực trạng và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/12/2009 theo địa chỉ: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng thời gửi một bản điện tử về địa chỉ email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn.

Các trường có thể tải mẫu báo cáo trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn).

Nếu cần biết thêm thông tin, liên hệ với Cục Khảo sát và Kiểm định chất lượng giáo dục theo email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn; fax: 04.39747107; điện thoại: 04.39747108, 0983029577 (Ông Nguyễn Hữu Cương, chuyên viên phòng Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Vụ GDĐH;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ VÀ
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Nguyễn An Ninh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10216/BGDĐT-KTKĐCLGD về báo cáo hiện trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.213
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0