Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 9895/NHNN-QLNH of November 7, 2008, making payment in foreign currency by export processing enterprise

Số hiệu: 9895/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 07/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 9895/NHNN-QLNH
V/v thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh các tỉnh, thành phố
- Các tổ chức tín dụng
- Ban quản lý các khu chế xuất

 

Trong thời gian qua, một số đơn vị có công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về việc thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Việc thanh toán mua bán hàng hóa và dịch vụ, chuyển nhượng và các quan hệ giao dịch khác giữa các doanh nghiệp chế xuất, các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất hoặc giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ngoài khu chế xuất được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc bằng đồng Việt Nam thông qua tài khoản mở tại các tổ chức tín dụng. Quy định này được thực hiện cho đến khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn về các vấn đề liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh các tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng, Trưởng ban quản lý các khu chế xuất phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ NHNN;
- Lưu Vụ QLNH (P.TH,P.VL).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỒNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE STATE BANK OF VIETNAM
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 9895/NHNN-QLNH
Re: making payment in foreign currency by export processing enterprise

Hanoi, November 7, 2008

 

To:

- State Bank Branches in provinces, cities
- Credit institutions
- Management Board of Export Processing Zones
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 9895/NHNN-QLNH of November 7, 2008, making payment in foreign currency by export processing enterprise

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.654
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224