Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1484/BTC-QLG về đăng ký, kê khai giá do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1484/BTC-QLG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1484/BTC-QLG
V/v đăng ký giá, kê khai giá

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Luật Giá số 11/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 thay thế Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 , trong Luật Giá có các quy định về đăng ký giá, kê khai giá. Những nội dung cụ thể về đăng ký giá và kê khai giá sẽ được quy định trong Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn Luật Giá và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Hiện nay Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính đang trong quá trình hoàn thiện. Trong khi chờ các văn bản được ban hành và có hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời việc thực hiện đăng ký giá, kê khai giá như sau:

1. Đối với đăng ký giá:

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định tại Điều 18 của Luật Giá đối với hàng hóa dịch vụ thực hiện bình ổn giá quy định tại Điều 15 của Luật Giá thì tổ chức, cá nhân thuộc danh sách phải đăng ký giá trong Thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo Quy trình đăng ký giá quy định tại Quyết định số 1625/BTC-QLG ngày 12/11/2012 của Bộ Tài chính, Biểu mẫu đăng ký giá (Phụ lục 4) quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính.

- Trong thời gian nhà nước không áp dụng biện pháp bình ổn giá thì tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá tại địa phương đã có tên trong danh sách Thông báo trước đây khi điều chỉnh giá sẽ chuyển sang thực hiện kê khai giá tại địa phương và thực hiện theo Quy trình kê khai giá quy định tại Quyết định số 1625/BTC-QLG ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính.

2. Đối với kê khai giá:

- Danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá tại địa phương đã thông báo trước đây tạm thời tiếp tục thực hiện kê khai giá tại địa phương.

- Trường hợp điều chỉnh giá (thuộc danh mục kê khai giá) trước mắt vẫn thực hiện theo Quy trình kê khai giá quy định tại Quyết định số 1625/BTC-QLG ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính, Biểu mẫu kê khai giá (Phụ lục 5) quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính về đăng ký giá, kê khai giá, đề nghị Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện có hiệu quả Luật Giá trong khi chờ các văn bản dưới Luật quy định và hướng dẫn cụ thể. Trong quá trình thực hiện, Sở Tài chính cùng các ngành chức năng có những đánh giá, phát hiện những khó khăn vướng mắc để cùng phối hợp nghiên cứu bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Thanh tra BTC (để phối hợp)
- Lưu: VT, QLG. (70 bản)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1484/BTC-QLG về đăng ký, kê khai giá do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202