Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 996TCT/PCCS về việc khấu hao tài sản cố định của Công ty TNHH tin học eK do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 996TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 996TCT/PCCS
V/v: Khấu hao tài sản cố định

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 273 CT/HTr ngày 11/1/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội về khấu hao tài sản cố định của Công ty TNHH tin học eK, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH tin học eK mua căn nhà của tư nhân làm tài sản cố định thì Công ty phải xác định nguyên giá tài sản cố định là nhà và nguyên giá tài sản cố định là quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm 1.a và Điểm 2.d Điều 4 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty không tách được nguyên giá tài sản cố định là nhà và nguyên giá tài sản cố định là quyền sử dụng đất thì thông qua hội đồng thẩm định giá ở địa phương hoặc cơ quan chức năng thẩm định giá để xác định.

2. Công ty TNHH tin học eK không được trích khấu hao đối với nguyên giá tài sản cố định là quyền sử dụng đất theo Khoản 6 Điều 9 chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trên quy định: “6. Quyền sử dụng đất lâu dài là tài sản cố định vô hình đặc biệt, doanh nghiệp ghi nhận là tài sản cố định vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao”.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế Hà Nội biết và hướng dẫn Công ty TNHH tin học eK thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 996TCT/PCCS về việc khấu hao tài sản cố định của Công ty TNHH tin học eK do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112