Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 99/BXD-KTQH xin dừng không triển khai đầu tư xây dựng khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn II do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 99/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 19/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 99/BXD-KTQH
V/v: xin dừng không triển khai đầu tư xây dựng KCN Long Mỹ giai đoạn II

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định

Phúc đáp công văn số 4392/UBND-CN ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Bình Định về việc xin dừng không triển khai đầu tư xây dựng khu công nghiệp Long Mỹ (KCN) giai đoạn II; Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Theo các quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất: thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tổng thể về phát triển khu công nghiệp thuộc Thủ tướng Chính phủ (Điều 23 khoản 2 tiết b), UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn và báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền (Điều 35 khoản 14).

2/ UBND tỉnh Bình Định cần cân nhắc kỹ về việc dừng triển khai giai đoạn II của khu công nghiệp Long Mỹ do các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và vị trí gần Bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ. Nếu việc triển khai không khả thi, UBND tỉnh cần có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về việc dừng đầu tư giai đoạn II của KCN Long Mỹ.

3/ Đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm về chất lượng công tác lập quy hoạch để tránh lặp lại các trường hợp tương tự trong tương lai.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND tỉnh Bình Định tiếp thu và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Lưu VP, Vụ KTQH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 99/BXD-KTQH xin dừng không triển khai đầu tư xây dựng khu công nghiệp Long Mỹ giai đoạn II do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.510
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125