Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9889/BCT-XNK năm 2012 chỉ định doanh nghiệp tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 9889/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 17/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9889/BCT-XNK
V/v chỉ định doanh nghiệp tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Dầu khí Năng lượng Cần Thơ
Địa chỉ: 2A Trần Phú, P. Cát Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

 

Trả lời công văn số 21/2012/CAPECO-KD ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Công ty Cổ phần Dầu khí Năng lượng Cần Thơ về việc đề nghị chỉ định Công ty được thực hiện tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu,

Căn cứ Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu;

Căn cứ Quyết định số 5353/QĐ-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc chỉ định và hướng dẫn doanh nghiệp tái suất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu;

Căn cứ ý kiến của Tổng cục Hải quan tại công văn số 723/GSQL-GQ1 ngày 15 tháng 10 năm 2012 về việc cung cấp thông tin về doanh nghiệp tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu,

Bộ Công thương có ý kiến như sau:

1. Đồng chí chỉ định Công ty Cổ phần Dầu khí Năng lượng Cần Thơ được thực hiện tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu.

2. Việc tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 1112/QĐ-TTg dẫn trên của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 5353/QĐ-BCT dẫn trên của Bộ Công Thương, Quyết định số 5500/QĐ-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2012 ban hành hướng dẫn thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn có liên quan khác.

3. Văn bản có giá trị thực hiện từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Quản lý Thị trường;
- Lưu: VT, XNK. Lienbb.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9889/BCT-XNK năm 2012 chỉ định doanh nghiệp tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.521

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121