Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 978TCT/DNK về việc xử lý về thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô tải do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 978TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 978TCT/DNK
V/v: xử lý về thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô tải

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty cổ phần vật tư và dịch vụ kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 49/TCKT ngày 15/3/2005 của Công ty cổ phần vật tư và dịch vụ kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xem xét lại việc xử lý truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô tải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy có quy định: “Cơ sở kinh doanh mặt hàng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán trên hoá đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá bán thực tế trên thị trường bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN theo giá bán được xác định trên cơ sở bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy tính thu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định, đồng thời bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định trên và xét tình hình thực tế của Công ty từ tháng 8/2002, Công ty đã thông báo giá bán xe ô tô với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và thực tế bán đúng theo giá đã thông báo, nhưng đến tháng 12/2002 Cục thuế mới ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ để áp dụng truy thu đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô thì Công ty không bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN theo giá tính lệ phí trước bạ. Nếu Cục thuế kiểm tra phát hiện có Công ty có hành vi gian lận thuế hoặc giá thông báo với cơ quan thuế không phù hợp với giá thực tế thì sẽ bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định và xử phạt về hành vi vi phạm về thuế. Từ 1/1/2003 việc truy thu thuế được thực hiện theo Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
- Lưu VP (HC), DNK 2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 978TCT/DNK về việc xử lý về thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô tải do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.931
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156