Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9723/BCT-XNK năm 2013 về nhập khẩu dầu bôi trơn để vận hành máy móc sản xuất do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 9723/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 28/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9723/BCT-XNK
V/v nhập khẩu dầu bôi trơn để vận hành máy móc sản xuất

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Giày thông dụng
(số 01, đường 5, khu sản xuất An Phú, H. Thuận An, Bình Dương)

 

Trả lời các công văn số 10-2013/CV-TD ngày 03 tháng 9 năm 2013, số 10-2013/CV-TD ngày 10 tháng 9 năm 2013 và số 11-2013/CV-TD ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Công ty TNHH Giày thông dụng về việc nhập khẩu 15 tấn dầu bôi trơn để vận hành máy móc sản xuất;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 461043000128 của Công ty do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cấp;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Công ty TNHH Giày thông dụng được nhập khẩu dầu bôi trơn (mã HS 2710 1943) để vận hành máy móc, thiết bị sản xuất tại nhà máy của Công ty.

2. Đề nghị Công ty TNHH Giày thông dụng làm thủ tục nhập khẩu dầu bôi trơn nêu trên trực tiếp tại cơ quan Hải quan và chỉ sử dụng dầu bôi trơn này để vận hành máy móc, thiết bị sản xuất tại nhà máy của Công ty, không nhượng bán kinh doanh trên thị trường hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục HQ tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9723/BCT-XNK năm 2013 về nhập khẩu dầu bôi trơn để vận hành máy móc sản xuất do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.120
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109