Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9646/TCHQ-KTSTQ năm 2016 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9646/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Thu
Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9646/TCHQ-KTSTQ
V/v công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH ON Semiconductor Việt Nam.
(Địa chỉ: Số 10, đường 17A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1347/HQĐNa-KTSTQ của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc báo cáo kết quả thẩm định các điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty TNHH ON Semiconductor Việt Nam (Công ty), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thông lệ Quốc tế và pháp luật của Việt Nam, chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan áp dụng cho các doanh nghiệp được đánh giá là tuân thủ tốt pháp luật (bao gồm cả các chức danh chủ chốt trong công ty); có cơ chế kiểm soát nội bộ tốt, bao gồm kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh, tài chính và một số tiêu chí khác.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực gia công nhưng hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty kiểm soát chưa tốt việc nhập kho nguyên liệu và theo dõi việc sử dụng nguyên liệu, có sự nhầm lẫn mã hàng này qua mã hàng kia của cùng một loại nguyên liệu.

Do hệ thống kiểm soát nội bộ chưa tốt dẫn đến có sự chênh lệch số liệu theo dõi tại kho đối với nguyên liệu sản xuất mã hàng OPP so với số liệu theo dõi tại bộ phận kế toán của Công ty phát sinh từ 01/01/2015 đến 31/12/2015.

Đề nghị Công ty nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính. Sau khi hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty có thể tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Vũ Ngọc Anh (thay b/c);
- Cục Hải quan Đồng Nai (để biết);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9646/TCHQ-KTSTQ năm 2016 về công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


568

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74