Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 9623/UBND-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 09/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9623/UBND-CT
V/v: chấp thuận cho phép triển khai việc thành lập, mở rộng các CCN trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương.
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Căn cứ các công văn: số 5949/VPCP-KTN về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch cụm công nghiệp của 26 tỉnh/thành phố (đợt 2) ngày 05/8/2014 của Văn phòng Chính phủ; số 9036/BCT-CNĐP ngày 16/9/2014 của Bộ Công Thương về việc thỏa thuận quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020; số 5174/VP-CT ngày 13/8/2014 của Văn phòng UBND Thành phố về việc thực hiện chỉ đạo kết quả rà soát cụm công nghiệp;

Để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế, xét Công văn số 4785/SCT-TTCN&LN ngày 07/11/2014 của Sở Công Thương về việc kiến nghị cho phép triển khai việc thành lập, mở rộng các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Về vấn đề trên, UBND Thành phố Hà Nội có ý kiến chỉ đạo như sau:

Cho phép triển khai việc thành lập, mở rộng các cụm công nghiệp theo các công văn: số 5949/VPCP-KTN ngày 05/8/2014 của Văn phòng Chính phủ; số 9036/BCT-CNĐP ngày 16/9/2014 của Bộ Công Thương.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã liên quan tổ chức thực hiện đúng nội dung tại các công văn trên và các quy định pháp luật hiện hành.

UBND Thành phố yêu cầu sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện đúng quy định tại Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - PCT UBND TP;
- Các sở: QHKT, KH&ĐT, TNMT, XD, GTVT, KHCN, TC;
- CVP, PCVP Lý Văn Giao;
- Các phòng: CT, TH;
- Lưu: VT, CTt.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9623/UBND-CT ngày 09/12/2014 về chấp thuận cho phép triển khai việc thành lập, mở rộng các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.878

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74