Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9568/VPCP-KSTT 2020 phát hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP

Số hiệu: 9568/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 16/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 9568/VPCP-KSTT
V/v phát hành Sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn, ban hành các văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan triển khai thực hiện Nghị quyết và sử dụng phần mềm thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đồng thời, hỗ trợ các bộ, cơ quan tổ chức tập huấn cho thành viên Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP , lãnh đạo chuyên viên các Vụ, Cục, đơn vị thuộc các bộ, cơ quan sử dụng phần mềm để thực hiện nhiệm vụ thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Các bộ, cơ quan đã tích cực cập nhật dữ liệu các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tính chi phí tuân thủ và rà soát các quy định trên hệ thống phần mềm. Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, Văn phòng Chính phủ xây dựng Sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và sử dụng phần mềm thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để hỗ trợ các bộ, cơ quan thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao. Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành thống kê, tính chi phí tuân thủ lần đầu, gửi Văn phòng Chính phủ để theo dõi, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo hướng dẫn.

(Sổ tay hướng dẫn gửi kèm theo Công văn này, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ - http://www.thutuchanhchinh.vn và trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ - http://chinhphu.vn).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các bộ, cơ quan thông báo cho Văn phòng Chính phủ để cùng phối hợp xử lý và kịp thời tháo gỡ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, PL, KGVX, NN, CN, ĐMDN, CTTĐTCP;
- Lưu: VT, KSTT (03).TT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9568/VPCP-KSTT ngày 16/11/2020 về phát hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.938

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!