Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 929/GSQL-GQ2 năm 2017 thực hiện quyền xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 929/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 09/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 929/GSQL-GQ2
V/v thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam.
(KCN Phúc Điền, Xã Cm Phúc, Huyện Cm Giàng, Tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số 04/CV-FSV ngày 24/04/2017 của Công ty TNHH Fuji Seiko VN về vướng mắc thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX có vốn đầu tư nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

1. Về hoạt động mua bán hàng hóa trực tiếp với doanh nghiệp chế xuất

Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 của Bộ Công thương quy định về thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa với doanh nghiệp chế xuất thì Doanh nghiệp chế xuất có vốn đu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu, quyn nhập khẩu thực hiện các quyền tương ứng quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư 08/2013/TT-BCT

Như vậy, trường hợp Công ty TNHH Rhythm Precision VN là doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thì được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu các hàng hóa theo Giấy phép đầu tư hoặc giy chứng nhận đầu tư hoặc giy phép kinh doanh.

2. Về việc sử dụng hóa đơn khi mua bán hàng hóa, Công ty căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các loại hóa đơn để thực hiện.

Việc mua bán hàng hóa giữa Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam và Công ty TNHH Rhythm Precision VN, đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên đối chiếu thực tế giao dịch để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh liên quan đến việc sử dụng hóa đơn đề nghị Công ty liên hệ cơ quan thuế quản lý; vướng mắc liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa trực tiếp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị Công ty liên hệ vi Bộ Công thương để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 929/GSQL-GQ2 năm 2017 thực hiện quyền xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.062

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168