Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 923/GSQL-GQ2 năm 2017 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 923/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 08/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 923/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan của doanh nghiệp FDI

Hà Nội ngày 08 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 732/HQCT-NV ngày 19/04/2017 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp FDI, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

1. Quyền nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Căn cứ Điều 1 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương quy định về phạm vi điều chỉnh “Thông tư này công bố lộ trình và quy định thực hiện cam kết của Việt Nam trong Tổ chức thương mại thế giới (WTO) về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Như vậy trường hợp của Công ty TNHH Lạc Tỷ II (doanh nghiệp FDI) nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 34/2013/TT-BCT. Do đó đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ căn cứ khoản 2 mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay Bộ Công thương), Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ, tài liệu và thực tế hàng hóa để xác định hàng hóa có được phép nhập khẩu không.

2. Nhập khẩu hóa chất có chứa tiền chất

Về vướng mắc Công ty TNHH Lạc Tỷ II nhập khẩu tại chỗ tiền chất công nghiệp để phục vụ sản xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan-Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1752/GSQL-GQ1 ngày 26/11/2014 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến hướng dẫn quản lý tiền chất công nghiệp của Bộ Công thương tại công văn số 11400/BCT-HC ngày 14/11/2014. Do đó, đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 11400/BCT-HC ngày 14/11/2014 (gửi kèm) để giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 923/GSQL-GQ2 năm 2017 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


279

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49