Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 897/TTg-QHQT về việc dự án "Hỗ trợ thể chế phát triển các hợp tác xã" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 897/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 10/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 897/TTg-QHQT
V/v Dự án "Hỗ trợ thể chế phát triển các hợp tác xã"

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3776/BKH-KTĐN ngày 27 tháng 5 năm 2008), về Dự án "Hỗ trợ thể chế nhằm phát triển các hợp tác xã", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận Dự án "Hỗ trợ thể chế phát triển hợp tác xã" do Ủy ban Châu Âu (EC) và các nhà tài trợ khác thông qua tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ (GRET) Cộng hòa Pháp viện trợ không hoàn lại là 2.058.892 Euro (trong đó EC viện trợ cho giai đoạn I là 1.268.729 Euro, thực hiện trong 36 tháng, tổ chức GRET viện trợ giai đoạn II là 790.173 Euro thực hiện 24 tháng).

2. Giao Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành./.

 


Nơi nhân:
- Như trên;
- TTCP, cácPTT (để b/c);
- UBND các tỉnh: Phú Thọ, Ninh Bình, Vĩnh Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 897/TTg-QHQT về việc dự án "Hỗ trợ thể chế phát triển các hợp tác xã" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.177
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106