Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 889/TCHQ-GSQL hoạt động thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 889/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 889/TCHQ-GSQL
V/v hoạt động thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Kim khí ThyssenKrupp Việt Nam.
(Lô 42C, KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 0130-1/CV ngày 30/1/2013 của Công ty TNHH Kim khí ThyssenKrupp Việt Nam về đề nghị hướng dẫn hoạt động thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hoạt động mua bán hàng hóa:

Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 21 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung văn bản đăng ký đầu tư, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư; ngoài ra, khi thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa doanh nghiệp phải tuân thủ quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ. Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc thì liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn.

2. Về việc phát hành hóa đơn thương mại:

Theo thông lệ quốc tế thì khi thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương phải có hóa đơn thương mại (hóa đơn xuất khẩu). Hóa đơn thương mại, hóa đơn xuất khẩu là chứng từ do người bán lập để đòi tiền người mua trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ thì "Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan".

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 889/TCHQ-GSQL hoạt động thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.245
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240