Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8830/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuộc lĩnh vực dịch vụ cho Cty TNHH Pegas Misr Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 8830/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 21/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8830/BKHĐT-ĐTNN
V/v hồ sơ đề nghị cấp GCNĐT thuộc lĩnh vực dịch vụ cho Cty TNHH Pegas Misr Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2004/SKHĐT-HTĐT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa về việc góp ý cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Pegas Misr Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về ngành nghề và mục tiêu kinh doanh

- Cung cấp các dịch vụ bất động sản (dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản - không bao gồm dịch vụ định giá bất động sản) là không trái với quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản

- Mục tiêu “dịch vụ tư vấn quản lý” (CPC865), trừ dịch vụ tư vấn pháp lý, thuế, kiểm toán, kế toán, quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn, tư vấn việc làm, học nghề liên quan đến lao động việc làm là phù hợp với quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam.

Với các mục tiêu hoạt động nêu trên, đề nghị Quý Sở căn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Xây dựng.

2. Về vốn pháp định:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Kinh doanh bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 6 tỷ đồng Việt Nam.

Theo đó, đề nghị Quý sở yêu cầu Công ty TNHH Pegas Misr Việt Nam đăng ký vốn pháp định theo quy định nêu trên.

3. Các vấn đề khác có liên quan, đề nghị Quý Sở xem xét theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Vụ GSTĐ;
- Lưu: VT, ĐTNNTD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8830/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuộc lĩnh vực dịch vụ cho Cty TNHH Pegas Misr Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.610

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251