Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8788/VPCP-KTTH năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở xã hội hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8788/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8788/VPCP-KTTH
V/v chính sách thuế TNDN đối với cơ sở xã hội hóa

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 9165/BTC-CST ngày 10 tháng 7 năm 2017 về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp xã hội thuộc Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 9165/BTC-CST nêu trên. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế kiểm tra, xử lý cụ thể; đề xuất hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa cho phù hợp với thực tiễn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ,
Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8788/VPCP-KTTH năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở xã hội hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.222

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141