Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 877/TCHQ-TXNK vướng mắc thu đòi nợ thuế của doanh nghiệp nội địa hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 877/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 07/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 877/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thu đòi nợ thuế của doanh nghiệp nội địa hóa

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 247/HQHN-TXNK ngày 30/01/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội về vướng mắc thu đòi nợ thuế của doanh nghiệp nội địa hóa Công ty CP Ô tô TMT, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hóa xe hai bánh gắn máy năm 2001, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3157/TCHQ-KTTT ngày 12/6/2007 hướng dẫn thực hiện. Căn cứ theo quy định tại Điều 92, Điều 93 Luật Quản lý thuế, đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế để thu hồi đủ tiền thuế nợ, tiền phạt chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 877/TCHQ-TXNK vướng mắc thu đòi nợ thuế của doanh nghiệp nội địa hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.056
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69