Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 86/BXD-KTXD năm 2014 vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 86/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 27/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/BXD-KTXD
V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Thương mại I

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 136/XLTMI ngày 17/7/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Thương mại I về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, khi lập dự toán xây dựng công trình thì việc áp dụng đơn giá theo Bộ đơn giá nào thì thực hiện theo quy định tại Bộ đơn giá đó và các quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Việc thực hiện công tác trát tường cũ 02 lớp (lớp 1 dày 1,5cm, lớp 2 dầy 1,0 cm) của đơn vị tư vấn thiết kế là phù hợp vơi quy định tại TCVN 303: 206 “Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu” ban hành kèm theo Quyết định số 18/2006/QĐ/BXD ngày 16/6/2006 của Bộ Xây dựng.

3. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung trong hợp đồng (không trái Hồ sơ mời thầu, phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình) đã được các bên ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.

Với nội dung nêu tại mục 1, mục 2 và mục 3 nêu trên, việc Chủ đầu tư và Nhà thầu thanh toán, quyết toán công trình theo Hợp đồng thi công đã ký kết căn cứ chỉ dẫn kỹ thuật trong Hồ sơ thiết kế, Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ đề xuất, Quyết định số 6829/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Bảng giá ca máy, thiết bị thi công và đơn giá sửa chữa công trình xây dựng thành phố Hà Nội là phù hợp.

Với nội dung trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Thương mại I tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 86/BXD-KTXD năm 2014 vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.249

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172