Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8528/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8528/VPCP-QHQT
V/v chủ trương thành lập doanh nghiệp liên doanh phân phối sản phẩm lọc hóa dầu Nghi Sơn

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (công văn số 9151/DKVN-HĐTV ngày 08 tháng 10 năm 2010) về chủ trương thành lập liên doanh phân phối sản phẩm lọc hóa dầu Nghi Sơn, ý kiến của các Bộ: Công Thương (công văn số 10862/BCT-NL ngày 28 tháng 10 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8001/BKH-QLKKT ngày 09 tháng 11 năm 2010), Tài chính (công văn số 14963/BTC-TCDN ngày 05 tháng 11 năm 2010), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc chủ trương cho phép thành lập doanh nghiệp liên doanh phân phối sản phẩm lọc hóa dầu Nghi Sơn (Liên doanh) trên cơ sở những nội dung cơ bản theo đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các nguyên tắc sau: (i) tỉ lệ vốn góp của bên Việt Nam trong liên doanh tối thiểu đạt 51%; (ii) việc góp vốn và tài sản liên quan đến phần kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty Dầu Việt Nam vào Liên doanh không làm ảnh hưởng đến hoạt động phân phối khác cũng như nhiệm vụ bình ổn giá theo chỉ đạo của Chính phủ.

2. Theo các nguyên tắc nêu trên, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

- Cân nhắc kỹ lưỡng và tự quyết định việc góp vốn bằng toàn bộ hoặc một phần tài sản và vốn liên quan đến kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty Dầu Việt Nam vào Liên doanh; thực hiện việc định giá tài sản góp vốn theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thị trường, có tính đến các yếu tố đặc thù (giá trị vô hình…) của tài sản trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

- Chủ động việc sắp xếp lại tổ chức hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Dầu Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐMDN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8528/VPCP-QHQT ngày 23/11/2010 chủ trương thành lập doanh nghiệp liên doanh phân phối sản phẩm lọc hóa dầu Nghi Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.484

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!