Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 83647/CT-TTHT 2017 dự án đầu tư không thực hiện điều chỉnh Giấy phép đầu tư Hà Nội

Số hiệu: 83647/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83647/CT-TTHT
V/v dự án đầu tư mở rộng không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư của Công ty TNHH Enplas (Việt Nam)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
(Địa chỉ: Tòa nhà CC02, Khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 20171005 ngày 05/10/2017 của Công ty TNHH Enplas (Việt Nam) nêu vướng mắc về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng nhưng chưa thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể như sau:

“Enplas Việt Nam hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 012043000145 ngày 31/7/2008 (đăng ký lại từ Giấy phép đầu tư số 80/GP-KCN-HN ngày 3/8/2005). Giấy chứng nhận đầu tư của công ty chúng tôi được điều chỉnh hơn (4) lần, lần điều chỉnh cuối cùng là ngày 30/6/2015.

...Do hoạt động hiệu quả, năm 2015, chúng tôi nhận được quyết định mở rộng quy mô sản xuất số MA55-07-049 ngày 08/07/2015 từ Tập đoàn. Nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất được lấy từ lợi nhuận sau thuế Công ty chúng tôi tiến hành cải tạo nhà xưởng tại lô K3, mua mới tài sản cố định và mở rộng thêm dây chuyền sản xuất sản phẩm Thấu kính tán sắc.

Hoạt động mở rộng sản xuất của chúng tôi bắt đầu từ tháng 07/2015...

...Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để phản ánh hoạt động đầu tư mở rộng nêu trên.”

- Căn cứ Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

“Điều 13. Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam

...4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

...b) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư;

Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội giải quyết điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Enplas (Việt Nam) đối với hoạt động đầu tư mở rộng từ tháng 7/2015 nêu trên theo thẩm quyền và xử lý vi phạm đối với việc không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm công văn số 20171005 ngày 05/10/2017 của Công ty TNHH Enplas (Việt Nam)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hà Nội (để báo cáo);
- Đ/c Cục trưởng; (để báo cáo)
- Đ/c PCTr Thái Dũng Tiến; (để báo cáo)
- Phòng Thanh tra 2; KTr1; Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).
 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 83647/CT-TTHT ngày 29/12/2017 về dự án đầu tư mở rộng không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Enplas (Việt Nam) do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.720

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!