Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8334/VPCP-KTTH năm 2015 bổ sung vốn điều lệ và sử dụng vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8334/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 13/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8334/VPCP-KTTH
V/v bổ sung vốn điều lệ và sử dụng vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 8811/TTr-BNN-QLDN ngày 31 tháng 10 năm 2014 và số 6385/BNN-QLDN ngày 10 tháng 8 năm 2015), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 12667/BTC-TCDN ngày 11 tháng 9 năm 2015) về việc điều chỉnh vốn điều lệ và sử dụng vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính căn cứ kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Điểm a Mục 3 Thông báo số 305/TB-VPCP ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ, hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoàn chỉnh phương án điều chỉnh vốn điều lệ giai đoạn 2012 - 2015 và thẩm định, trình Thủ tướng Chính ph phê duyệt theo quy đnh.

2. Về sử dụng vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ) cho các Dự án trồng mới, tái sinh cây cao su, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ch đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện theo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Điểm đ Mục 3 Thông báo số 305/TB-VPCP ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8334/VPCP-KTTH năm 2015 bổ sung vốn điều lệ và sử dụng vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.610

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174