Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 832/TTg-ĐMDN 2020 Đề án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 832/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 01/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 832/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 719/TTr-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2020, ý kiến các Bộ: Tư pháp tại công văn số 834/BTP-PLDSKT ngày 11 tháng 3 năm 2020, Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1703/BKHĐT-PTDN ngày 17 tháng 3 năm 2020, Tài chính tại công văn số 3872/BTC-TCDN ngày 01 tháng 4 năm 2020 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ ý kiến các Bộ và quy định pháp luật hiện hành thực hiện tổ chức lại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng theo hình thức tách Xí nghiệp In tổng hợp để thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bảo đảm công khai, minh bạch, không thất thoát vốn, tài sản nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm toàn diện rà soát về số liệu báo cáo, điều kiện đáp ứng việc chia tách, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

2. Đối với việc cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hình thành từ Xí nghiệp In tổng hợp sau khi tách từ Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ In Đà Nẵng: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện theo đúng quy định pháp luật về cổ phần hóa và các văn bản pháp luật liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Tư pháp;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).Trung Anh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 832/TTg-ĐMDN về phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngày 01/07/2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.211

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!