Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8277/BCT-KH năm 2018 về góp vốn, mua cổ phần trong Công ty cổ phần Feddy do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 8277/BCT-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Dương Duy Hưng
Ngày ban hành: 11/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8277/BCT-KH
V/v góp vốn, mua cổ phần trong Công ty cổ phần Feddy

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 6891/SKHĐT-ĐKĐT về việc góp vốn, mua cổ phần trong Công ty cổ phần Feddy, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 23 Luật Đầu tư: “Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên

2. Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 17 Điều 3 Luật Đầu tư, nhà đầu tư theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Đầu tư và đồng thời thuộc trường hợp quy định tại khoản a Điều 23 Luật Đầu tư dẫn trên. Do vậy khi nhà đầu tư - Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam góp vốn, mua cổ phần trong Công ty Cổ phần Feedy thì phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài.

3. Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP: “Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường, đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền lấy ý kiến của Bộ Công Thương trước khi cấp, thay đổi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp”.

Do vậy, khi Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam góp vốn, mua cổ phần trong Công ty Cổ phần Feedy, ngoài việc tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư còn phải tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP dẫn trên. Theo đó, để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có cơ sở nêu ý kiến về việc đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa cho Công ty Cổ phần Feedy (khi nhận vốn góp, cổ phần của nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam), đề nghị Công ty và nhà đầu tư giải trình về các tiêu chí, điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

Bộ Công Thương hướng dẫn để Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, trả lời doanh nghiệp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KH (LH).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Dương Duy Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8277/BCT-KH năm 2018 về góp vốn, mua cổ phần trong Công ty cổ phần Feddy do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


139
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150