Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8118/VPCP-QHQT phê duyệt Tuyên bố chung Việt - Đức về đào tạo doanh nghiệp 2011 - 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8118/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8118/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt Tuyên bố chung Việt - Đức về đào tạo doanh nghiệp 2011 - 2013

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7488/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 10 năm 2010) về phê duyệt Tuyên bố chung Việt - Đức về đào tạo doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo "Tuyên bố chung giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kinh tế và Công nghệ Cộng hòa Liên bang Đức về chương trình hợp tác đào tạo doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013" được nêu tại văn bản trên.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Tuyên bố chung nêu trên với phía Bạn và chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức thực hiện tốt chương trình. Các chi phí đào tạo tại Việt Nam và đi lại cho các học viên sẽ do các doanh nghiệp tham gia chương trình chi trả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8118/VPCP-QHQT phê duyệt Tuyên bố chung Việt - Đức về đào tạo doanh nghiệp 2011 - 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.706
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127