Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8111/VPCP- KTN chủ trương đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistics tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8111/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 11/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8111/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistics tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 5355/UBND-VP ngày 27 tháng 8 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7505/BKHĐT-QLKKT ngày 27 tháng 9 năm 2012) về việc cho phép công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistics tại khu Nam của Khu Công nghiệp Cái Mép - Phú Mỹ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 về chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp để rà soát và có phương án xử lý đối với khu công nghiệp Cái Mép theo đúng quy định hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- BQL các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3) Khanh.14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8111/VPCP- KTN chủ trương đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistics tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.926

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38