Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8045/TCHQ-GSQL năm 2015 về hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 8045/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8045/TCHQ-GSQL
V/v hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần kho vận & xuất nhập khẩu HS.
(Đ/c: số 25 BT4-3 khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội)

Ngày 28/7/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2086/QĐ-TCHQ công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty cổ phần kho vận & xuất nhập khẩu HS; Công văn số 6872/TCHQ-GSQL về việc hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty cổ phần kho vận & xuất nhập khẩu HS. Theo đó, Công ty chỉ được thực hiện thủ tục hải quan với tư cách là đại lý làm thủ tục hải quan khi có nhân viên được Tổng cục Hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

Căn cứ bộ hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 003/HST2015 ngày 19/8/2015 của Công ty cổ phần kho vận & xuất nhập khẩu HS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần kho vận & xuất nhập khẩu HS đủ điều kiện để thực hiện thủ tục hải quan với tư cách là đại lý làm thủ tục hải quan theo Quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan số 2086/QĐ-TCHQ ngày 28/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

Văn bản này là một phần không tách rời của Quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan số 2086/QĐ-TCHQ ngày 28/7/2015 của Tổng cục Hải quan và bãi bỏ công văn số 6872/TCHQ-GSQL ngày 28/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.GSQL(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8045/TCHQ-GSQL năm 2015 về hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.980
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15