Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 802/TCHQ-GSQL ủy quyền trong hợp đồng thuê kho ngoại quan của doanh nghiệp nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 802/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 802/TCHQ-GSQL
V/v ủy quyền trong hợp đồng thuê kho ngoại quan của doanh nghiệp nước ngoài

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 213/HQBD-GSQL ngày 23/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo vướng mắc về việc ủy thác ký hợp đồng thuê kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, tuy nhiên việc thuê kho ngoại quan và ủy thác ký hợp đồng thuê kho ngoại quan theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 162/TCHQ-GSQL ngày 09/01/2013 thì: “việc ủy quyền của chủ hàng cho chủ kho ngoại quan hoặc doanh nghiệp khác” được hiểu là chủ hàng ký hợp đồng ủy quyền cho doanh nghiệp khác để thực hiện các dịch vụ trong kho ngoại quan theo quy định tại Điều 23 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ. Trường hợp chủ hàng ủy quyền cho doanh nghiệp khác để ký hợp đồng thuê kho ngoại quan thì doanh nghiệp này không được trực tiếp thực hiện các dịch vụ trong kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 802/TCHQ-GSQL ủy quyền trong hợp đồng thuê kho ngoại quan của doanh nghiệp nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.981
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78