Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 80/TTg-ĐMDN sáp nhập, chuyển mô hình quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 80/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 14/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 80/TTg-ĐMDN
V/v sáp nhập, chuyển mô hình quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 73/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009) về phương án sáp nhập, chuyển mô hình quản lý các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc sáp nhập các Công ty: Dịch vụ nông lâm nghiệp Sông Đà, Dịch vụ nông nghiệp Suối Hai, Dịch vụ nông nghiệp Lương Mỹ và Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây vào Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét các điều kiện về vốn, năng lực cán bộ quản lý để chuyển: Trung tâm Giống vật nuôi Hà Nội, Trại Giống cây trồng Thường Tín, Trại Giống cây trồng Xuân Mai và Trại Giống cây trồng Tích Giang thuộc Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội thành doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, sau đó sáp nhập vào Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng phương án chuyển đổi tổ chức quản lý theo mô hình công ty mẹ - công ty con đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,  các Vụ: KTTH, ĐP, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN(5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 80/TTg-ĐMDN sáp nhập, chuyển mô hình quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.751
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.23.35