Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7937/VPCP-KTTH về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định về chào bán cổ phần riêng lẻ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7937/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 09/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7937/VPCP-KTTH
V/v hoàn thiện dự thảo Nghị định về chào bán cổ phần riêng lẻ

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại tờ trình số 96/TTr-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2009 về việc ban hành Nghị định về chào bán cổ phần riêng lẻ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về chào bán cổ phần riêng lẻ giao cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý phát hành riêng lẻ, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP; các PTTg CP;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn; các Vụ: TH, PL, ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7937/VPCP-KTTH về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định về chào bán cổ phần riêng lẻ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


776
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87