Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 791/VPCP-KTTH 2018 thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Tổng công ty dầu khí

Số hiệu: 791/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 22/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 791/VPCP-KTTH
V/v thuế TNDN hoãn lại của PVEP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng công ty Thăm đò Khai thác dầu khí.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 17796/BTC-TCT ngày 28 tháng 12 năm 2017), ý kiến của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công văn số 8376/DKVN-TC ngày 29 tháng 12 năm 2017) và Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (Công văn số 2426/TDKT-HĐTV ngày 27 tháng 12 năm 2017) về việc thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của PVEP, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về dầu khí và pháp luật về khiếu nại, tố cáo; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2 Công văn số 2557/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ để xử lý các khiếu nại, kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ,

Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp,
Nguyễn Cao Lục, Trợ TTg CP, các Vụ: TH, CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyn Sỹ Hiệp

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 791/VPCP-KTTH ngày 22/01/2018 về thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.823

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142