Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 79/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 47/CV-HA.09 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 79/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 79/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 47/CV-HA.09 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh.

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh

Ngày 28/4/2009, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh có công văn số 47/CV-HA.09 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xác định hoàn thành xây dựng phần móng công trình và ghi diện tích sàn của căn hộ nhà chung cư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Về việc xác định hoàn thành xây dựng phần móng của công trình

Đối với các công trình xây dựng được thiết kế phương án móng nông (móng bè, móng băng, móng đơn...) đặt trực tiếp trên nền đất thì sau khi thi công xong phần đế móng và dầm móng (nếu có) được coi là xây dựng xong phần móng.

Đối với công trình xây dựng được thiết kế phương án móng cọc (cọc khoan nhồi, cọc barrette, cọc BTCT tiền chế...) thì sau khi thi công xong phần móng cọc và đài móng (nếu có) được coi là xây dựng xong phần móng.

2. Về việc ghi diện tích sàn căn hộ nhà chung cư

Theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009 của Bộ Xây dựng thì việc ghi diện tích sàn căn hộ trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được căn cứ vào diện tích và cách tính diện tích đã được ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư (theo cách tính quy định tại Điều 2 của Thông tư số 01/2009/TT-BXD). Đây là quy định nhằm tôn trọng sự thoả thuận giữa các bên khi thực hiện mua bán căn hộ nhà chung cư, không kể hợp đồng đó được ký kết vào thời điểm trước hay sau ngày Thông tư 01/2009/TT-BXD có hiệu lực thi hành.

Trường hợp Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh điều chỉnh cách tính diện tích sàn căn hộ nhà chung cư từ cách tính theo kích thước thông thuỷ sang tính theo kích thước tính từ tim tường thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh trong Quyết định phê duyệt dự án, trường hợp đã ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng thì cần phải có sự thoả thuận bằng văn bản giữa Công ty và khách hàng về sự điều chỉnh cách tính này nhưng không được thay đổi giá trị hợp đồng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 79/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 47/CV-HA.09 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.371

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123