Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7830/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 28/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7830/CT-TTHT
V/v Chính sách thuế

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH thiết bị OTS Việt Nam
Địa chỉ: Tòa nhà OIIC, 248-250 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3
Mã số thuế: 0312586862

Trả lời văn thư số 05/2015_CV không ghi ngày (Cục Thuế TP nhận ngày 30/07/2015) của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế Thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội khóa 13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế;

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định:

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2015 của Bộ Tài Chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế;

1/ Về hóa đơn, chứng từ:

- Về nguyên tc từ ngày 01/09/2014 khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài Công ty sử dụng hóa đơn thương mại. Trường hợp từ ngày 01/09/2014 đến tháng 04/2015 do sơ suất Công ty đã sử dụng hóa đơn GTGT, để đơn giản thủ tục hồ sơ, giảm bớt khó khăn cho Công ty, Cục Thuế chấp thuận các hóa đơn GTGT đã lập nêu trên để kê khai thuế. Từ ngày 01/01/2015 khi lập tờ khai thuế GTGT, Công ty không phải lập bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa dịch vụ mua vào (mẫu số 01-02/GTGT) bán ra (mẫu số 01-1/GTGT) theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13, do đó Công ty không kê trên bảng kê mà chỉ tổng hợp doanh thu được áp dụng thuế suất 0% để ghi trên tờ khai 01/GTGT.

2/ Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Trường hợp Công ty kê khai, nộp thuế TNCN cho người lao động theo quý thì Công ty tổng hợp thu nhập tính thuế của 03 tháng trong quý để tính thu nhập tính thuế bình quân tháng để tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần sau đó nhân (x) với 03 để tính thuế TNCN phải nộp theo quý.

3/ Về thuế GTGT:

Trường hợp Công ty bán hàng hóa cho khách hàng là các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan có kèm theo cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa, nếu dịch vụ vận chuyn đáp ứng đy đủ điều kiện áp dụng thuế sut thuế GTGT 0% (hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán qua Ngân hàng) thì được áp dụng thuế suất 0%.

Cục Thuế Thành phố thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
-P.KT2
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.
1957-5810994/2015 dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7830/CT-TTHT ngày 28/08/2015 về chính sách thuế của doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.682

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96