Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7739/BTC-TCHQ về việc kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7739/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 7739/BTC-TCHQ  
V/v kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các Tỉnh, Thành phố;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

 

Khi thực hiện kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan phát hiện tình trạng doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, nhưng không bàn giao khoản thuế phải nộp ngân sách sang công ty cổ phần. Căn cứ khoản 2 điều 16 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các trường hợp này như sau:

1. Xử lý đối với khoản thuế phải nộp ngân sách phát sinh trước thời điểm doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa:

a. Trường hợp doanh nghiệp chưa quyết toán và bàn giao khoản thuế phải nộp ngân sách sang công ty cổ phần thì doanh nghiệp cổ phần hóa phải nộp thuế và được trừ vào phần vốn nhà nước khi bàn giao sang công ty cổ phần.

b. Trường hợp doanh nghiệp đã quyết toán và bàn giao khoản thuế phải nộp ngân sách sang công ty cổ phần thì báo cáo Bộ Tài chính để xử lý từng trường hợp cụ thể.

2. Để không phát sinh thêm các trường hợp tương tự này:

a. Đề nghị cơ quan quyết định cổ phần hóa (các Bộ, tỉnh, thành phố, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước) gửi cơ quan thuế và cơ quan hải quan kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc. Cụ thể như sau:

- Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa của các bộ, tập đoàn, tổng công ty được gửi tới Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

- Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa của các tỉnh, thành phố được gửi về Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh, thành phố liên quan.

- Thời gian gửi báo cáo là trước ngày 15 của tháng trước Quý thực hiện cổ phần hóa.

b. Các Công ty khi thực hiện cổ phần hóa phải thông báo với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan liên quan để tiến hành kiểm tra sau thông quan, quyết toán tiền thuế.

c. Cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan phải tổ chức kiểm tra sau thông quan và quyết toán thuế kịp thời để doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa thuận lợi.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Cục TCDN-BTC;
- Lưu: VT, TCHQ (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7739/BTC-TCHQ về việc kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


897

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40