Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7708/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý tài sản để tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực Miền Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7708/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 15/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7708/VPCP-KTTH
V/v xử lý tài sản để tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực Miền Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng công ty Lương thực Miền Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 5344/BNN-QLDN ngày 27 tháng 6 năm 2016), ý kiến của Bộ Tư pháp (Công văn số 2450/BTP-PLDSKT ngày 25 tháng 7 năm 2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5990/BKHĐT-PTDN ngày 01 tháng 8 năm 2016), Bộ Tài chính (Công văn số 11456/BTC-TCDN ngày 17 tháng 8 năm 2016), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại các Điểm 1, 2, 4 và 7 Công văn số 5344/BNN-QLDN nêu trên. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng công ty Lương thực Miền Nam thực hiện cụ thể.

2. Về việc chuyển nhượng tài sản, quản lý tiền thu bán tài sản và trả lại địa phương phần diện tích đất thuê tại địa điểm Nhà máy chế biến và bảo quản thủy sản, thực phẩm và Khu nuôi trồng thủy sản Cồn Đông Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Tổng công ty Lương thực Miền Nam thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7708/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý tài sản để tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực Miền Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


505
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.80.87