Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7659/BKHĐT-ĐTNN góp ý kiến thẩm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Công ty TNHH Koa-Sha Media Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 7659/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 02/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7659/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến thẩm tra hồ sơ cấp GCNĐT gắn với thành lập Công ty TNHH Koa-Sha Media Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2762/KH&ĐT-ĐTNN ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và hồ sơ kèm theo đề nghị góp ý kiến thẩm tra hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Công ty TNHH Koa-Sha Media Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh của Công ty

Mục tiêu “Cung cấp dịch vụ quảng cáo” (lưu ý: trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá) (CPC 871) là phù hợp với quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ).

Với mục tiêu hoạt động nêu trên, đề nghị quý Sở căn cứ ý kiến các Bộ chuyên ngành và các cơ quan liên quan về việc đáp ứng các điều kiện đầu tư, quy hoạch đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Về hồ sơ dự án, đề nghị Nhà đầu tư:

- Chỉnh sửa lại bản danh sách thành viên Công ty TNHH Koa-Sha Media Việt Nam do đầu mục phần vốn góp ghi đơn vị tiền tệ của vốn góp là “Việt Nam Đồng”, song số tiền ghi tại phần này lại có giá trị là Đô la Mỹ.

- Bổ sung Bản sao Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư nước ngoài và đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Koa-Sha Media Việt Nam.

- Chuẩn xác lại địa chỉ thường trú của đại diện nhà đầu tư nước ngoài do có sự khác nhau giữa Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư với Hợp đồng thuê văn phòng.

3. Các vấn đề khác của Dự án đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hà Nội
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7659/BKHĐT-ĐTNN góp ý kiến thẩm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Công ty TNHH Koa-Sha Media Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7