Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 76/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/TTg-ĐMDN
V/v điều chỉnh tỷ lệ Vinalines nắm giữ tại các cảng bin sau c phần hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 13353/BGTVT-QLDN ngày 07 tháng 10 năm 2015) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 15288/BTC-TCDN ngày 26 tháng 10 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10586/BKHĐT-PTDN ngày 27 tháng 11 năm 2015) về phương án điều chỉnh tỷ lệ cổ phần của Công ty mẹ - Tng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) nắm giữ tại các cảng biển sau cổ phần hóa, Thủ tướng Chính ph có ý kiến như sau:

1. Các doanh nghiệp do Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ đến 20% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

- Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn.

Trường hợp các cảng này thực hiện chuyển đổi công năng, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đất đai và các quy đnh khác có liên quan và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất lấy vốn tái cơ cấu Vinalines và nộp ngân sách đ đu tư hạ tầng kinh tế xã hội.

2. Thoái toàn bộ vốn của Vinalines tại doanh nghiệp:

- Công ty cphần Cảng Khuyến Lương;

- Công ty cổ phần Cảng Đà Nng;

- Công ty cổ phần Cảng Vinalines - Đình Vũ;

- Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

- Công ty cổ phần Cảng Năm Căn;

- Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

- Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải công nghệ cao;

- Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân.

3. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu rà soát, xây dựng điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an và các cơ quan có liên quan kịp thời xử lý những vướng mc trong quá trình thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Chỉ đạo Vinalines xây dựng phương án thoái vốn tại các doanh nghiệp nêu trên cho các nhà đầu tư phù hợp, theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển, góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh.

- Nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2016 phương án sắp xếp phù hợp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng quc tế Cái Mép, Công ty Liên doanh dịch vụ Container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA và Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng quốc tế SP - PSA./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: Tài ch
ính, Kế hoạch và  Đầu tư,
Công an, Quốc phòng;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Lê Mạnh Hà, Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg CP, các Vụ: KTN, KTTH; TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3) Quân

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 76/TTg-ĐMDN ngày 12/01/2016 điều chỉnh tỷ lệ Vinalines nắm giữ tại các cảng biển sau cổ phần hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.571

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96