Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7597/BKHĐT-PTDN năm 2018 kiến nghị về thẩm quyền của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 7597/BKHĐT-PTDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 25/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ K HOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7597/BKHĐT-PTDN
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vĩnh Thắng

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vĩnh Thắng

Trả lời kiến nghị của quý Công ty về thẩm quyền của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (gửi kèm Công văn số 9154/VPCP-ĐMDN ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ), trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 55, Điều 56 và Điều 64 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc/Giám đốc của công ty TNHH hai thành viên trở lên có địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý khác nhau.

Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp không có quy định về việc Hội đồng thành viên ủy quyền cho Tng giám đốc quyền và nghĩa vụ của mình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với nội dung kiến nghị của quý Doanh nghiệp, xin gửi quý Doanh nghiệp biết và thực hiện theo quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính ph
(để công khai trên Cổng TTĐT);
- VCCI (để tổng hợp);
- Lưu: VT, Cục PTDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7597/BKHĐT-PTDN năm 2018 kiến nghị về thẩm quyền của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


417

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125