Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 74994/CT-HTr chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội 2015

Số hiệu: 74994/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 25/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74994/CT-HTr
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Viện Công nghệ
(Đ/c: Số 25 ph Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đng Đa, TP. Hà Nội)
MST: 0100100431

Trà lời công văn số 118/VCN ngày 11/11/2015 của Viện Công nghệ hỏi về chính sách thuế kèm theo tài liệu bổ sung của đơn vị (theo Công văn số 73905/TB- CT-HTr ngày 19/11/2015 của Cục thuế TP Hà Nội về việc giải trình, bổ sung thông tin tài liệu), Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

1. T chức, cá nhân nhận các khon thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm c tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đt theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền h trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khon tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyn phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền... ”

Căn cứ Khoản 15, Khoản 16 Điều 7 Chương II Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định về thu nhập khác:

“15. ...thu nhập nhận được từ các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản h trợ khác. Các khoản thu nhập nhận được bng hiện vật thì giá trị của hiện vật được xác định bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ tương đương tại thời điểm nhận.

16. Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật dân sự do doanh nghiệp bàn giao lại vị trí đất cũ để di dời cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyn, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sn c định và các chi phí khác (nếu có).

Riêng các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất doanh nghiệp nhận được theo chính sách của Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đ di dời cơ sở sản xuất thì thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan. ”

Căn cứ hồ sơ, tài liệu đơn vị cung cấp gồm:

- Công văn số 210/UBND-TNMT ngày 13/01/2014 của UBND TP Hà Nội về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất tại 25 phố Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa khi di dời cơ sở nghiên cứu của Viện Công nghệ.

- Công văn s 2873/BCT-TC ngày 10/4/2014 của Bộ Công Thương về việc đng ý về mặt chủ trương chuyn mục đích sử dụng đất của Viện Công nghệ tại 25 ph Vũ Ngọc Phan, quận Đng Đa, Hà Nội.

- Công văn số 16226/BTC-QLCS ngày 07/11/2014 của Bộ Tài chính về việc chuyển đổi công năng sử dụng của tài sản gắn liền với đất tại số 25 Vũ Ngọc Phan, quận Đng Đa, thành phố Hà Nội.

- Hợp đồng hợp tác đầu tư số 86/2014/HĐHTĐT RITM-MEKONG ngày 18/11/2014 ký giữa Viện Công nghệ và Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Mê Kông v việc hợp tác đu tư thực hiện dự án Khu hỗn hợp văn phòng, nhà trẻ và nhà ở thấp tng tại 25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đng Đa, TP Hà Nội và các Phụ lục hợp đng kèm theo.

- Biên bn thỏa thuận ngày 16/12/2014 ký giữa Viện công nghệ, Công ty cổ phn xây dựng và phát triển đô thị Mê Kông, Công ty TNHH đầu tư RITM- MEKONG về việc thống nhất chuyển trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Mê Kông sang Công ty TNHH đầu tư RITM- MEKONG để tiếp tục đầu tư xây dựng dự án khu hỗn hợp nhà ở thấp tầng và nhà trẻ tại 25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Hồ sơ liên quan đến Công ty TNHH đầu tư RITM-MEKONG gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư dự án khu hỗn hợp nhà ở thấp tầng và nhà trẻ tại 25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Căn cứ các quy định trên và theo công văn đơn vị trình bày, trường hợp Viện Công nghệ nhận được Khoản tiền hỗ tr từ Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Mê Kông, từ Công ty TNHH đầu tư RITM-MEKONG với mục đích hỗ trợ đ cơ cấu lại bộ máy nhân sự, di dời nhà xưởng sản xuất khỏi khu đất tại 25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội và việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Viện Công nghệ tại địa điểm này phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật thì khi nhận được khoản tiền hỗ trợ này, Viện Công nghệ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, không phải lập hóa đơn mà lập chứng từ thu theo quy định và hạch toán vào thu nhập khác để kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tin theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Viện Công nghệ được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm
tra thuế số 3;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 74994/CT-HTr ngày 25/11/2015 trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.779

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!