Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 748/TTg-KTN xử lý tình huống trong đấu thầu Dự án hợp phần Mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 748/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 748/TTg-KTN
V/v xử lý tình huống trong đấu thầu Dự án hợp phần Mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2012.

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (công văn số 1098/UBND-KT1 ngày 04 tháng 4 năm 2012) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3515/BKHĐT-KTĐN ngày 21 tháng 5 năm 2012), Bộ Xây dựng (công văn số 735/BXD-KTXD ngày 11 tháng 5 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 6513/BTC-QLN ngày 15 tháng 5 năm 2012) về việc xử lý tình huống trong đấu thầu Dự án hợp phần Mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng vốn ODA Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án hợp phần Mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại công văn nêu trên. Việc điều chỉnh không được làm thay đổi hạn mức vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư; xử lý tình huống đấu thầu cho Dự án nêu trên theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3515/BKHĐT-KTĐN ngày 21 tháng 5 năm 2012 và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Cổng TTĐT, Vụ QHQT;
- Lưu: VT, KTN (4) B (21b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 748/TTg-KTN xử lý tình huống trong đấu thầu Dự án hợp phần Mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.821
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74