Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7441/VPCP-KTN năm 2016 giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về điều chuyển, sắp xếp luồng tuyến, phương tiện vận tải tại bến xe Tam Bạc, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7441/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7441/VPCP-KTN
V/v giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về điều chuyển, sắp xếp các luồng tuyến, phương tiện vận ti tại bến xe Tam Bạc, thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Về kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng tại văn bản s 81/2016-ĐKN-KKHP ngày 08 tháng 8 năm 2016 liên quan đến việc điều chuyển, sắp xếp các luồng tuyến, phương tiện vận tải tại bến xe Tam Bạc và bến xe Thượng Lý, thành phố Hải Phòng (bn chụp kèm theo), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xem xét, giải quyết dứt điểm vấn đề nêu trên nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, cũng như quyền lợi của nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Bộ Giao thông vận tải;
- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim khí HP;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg
, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, V.I, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) pvc
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7441/VPCP-KTN năm 2016 giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về điều chuyển, sắp xếp luồng tuyến, phương tiện vận tải tại bến xe Tam Bạc, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


449
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238