Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7436/VPCP-ĐMDN về chuyển công ty Cà phê Ia Châm thành công ty TNHH 2 thành viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7436/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 18/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 7436/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển công ty Cà phê Ia Châm thành CTTNHH 2 thành viên

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (tờ trình số 543/TCT-TCCB/TT ngày 30 tháng 6 năm 2010 và công văn số 845/TCT-HĐTV/TTr ngày 4 tháng 10 năm 2010) về việc cho phép chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Ia Châm thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu việc thí điểm cho Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp đầu tư vốn vào Công ty Cà phê Ia Châm thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam để chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 11 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Cà phê Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KTN, TH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7436/VPCP-ĐMDN về chuyển công ty Cà phê Ia Châm thành công ty TNHH 2 thành viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.146

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85