Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7357/VPCP-ĐMDN năm 2018 về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7357/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 02/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7357/VPCP-ĐMND
V/v danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần trực thuộc UBND tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại các Công văn số: 1931/UBND-TM ngày 14 tháng 5 năm 2018, 2627/UBND-TM ngày 25 tháng 6 năm 2018), ý kiến các Bộ: Tài chính (Công văn số 8729/BTC-TCDN ngày 23 tháng 7 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4951/BKHĐT-PTDN ngày 19 tháng 7 năm 2018), Tư pháp (Công văn số 2597/BTP-PLDSKT ngày 16 tháng 7 năm 2018), Giao thông vận tải (Công văn số 7671/BGTVT-QLDN ngày 13 tháng 7 năm 2018), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 5453/BNN-TCCB ngày 18 tháng 7 năm 2018), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3757/BTNMT-TCCB ngày 16 tháng 7 năm 2018) về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị:

- Bổ sung số liệu cụ thể về: (1) Tình hình bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm đề nghị chuyển đổi; (2) Dự kiến tình hình tài chính sau khi chuyển đổi; (3) Phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ chất lượng tốt sau khi chuyển đổi của 17 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần tại Công văn số 2627/UBND-TM ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Thực hiện cơ cấu, tinh giảm biên chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh theo đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Rà soát hiện trạng, khả năng cân đối tài chính, ngành, lĩnh vực hoạt động...của tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập đối chiếu với các tiêu chí, điều kiện theo quy định tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần để xác định tổng thể các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng cổ phần hóa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, KH&ĐT, GTVT, NN&PTNT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: CN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Linh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7357/VPCP-ĐMDN năm 2018 về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.723

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171