Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 73/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 16/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/BXD-QLN
V/v cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập dự án Công ty TNHH Sunrise Chemical Supply và Công ty TNHH C.P.M,S.A

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1518/SKHĐT-ĐKĐT ngày 08/03/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án Công ty TNHH Sunrise Chemecal Supply và Công ty TNHH C.P.M,S.A. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014 cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.

2. Tại Khoản 2 Điều 14 của Luật Kinh doanh bất động sản quy định về đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: “2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê các loại bất động sản để sử dụng; được mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó”.

3. Như vậy, theo quy định của pháp luật nêu trên, cá nhân nước ngoài được mua căn hộ là nhà ở nhưng không được sử dụng căn hộ này vào mục đích không phải để ở (như việc cho thuê làm văn phòng); ngoài ra, cá nhân nước ngoài (không thành lập doanh nghiệp) chỉ được thuê các loại bất động sản để sử dụng.

Pháp luật Kinh doanh bất động sản không quy định trường hợp cá nhân nước ngoài mua nhà, công trình xây dựng để cho thuê, cho mượn làm văn phòng (kể cả trường hợp căn hộ có mục đích sử dụng dùng để ở và làm văn phòng dịch vụ).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây để Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh xem xét việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập dự án Công ty TNHH Sunrise Chemical Supply và Công ty TNHH C.P.M,S.A cho phù hợp quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Cục QLN (2b).

TL.BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 73/BXD-QLN ngày 16/04/2018 về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập dự án Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sunrise Chemical Supply và Công ty Trách nhiệm hữu hạn C.P.M,S.A do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


678

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86