Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7261/TCHQ-KTTT về việc xác nhận nghĩa vụ nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7261/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 27/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 7261/TCHQ-KTTT
V/v: xác nhận nghĩa vụ nộp thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần dệt 10 -10
(Số 9/253 – Phố Minh Khai – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 226/CV  ngày 7/11/2007 của Công ty cổ phần dệt 10 -10 về đánh giá việc thực hiện công tác xuất nhập khẩu và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về thực hiện công tác xuất nhập khẩu: Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 10/11/2007:

- Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa: 41.790.493 USD;

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa: 73.813.462 USD;

2/ Về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế:

Căn cứ tra cứu trên mạng quản lý nợ thuế KT559 ngày 27/12/2007 tại Tổng cục Hải quan: Công ty còn nợ thuế trong thời gian ân hạn tại Cục Hải quan Hà Nội và Hải Phòng, số tiền 14.415.915.664 đồng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần dệt 10 -10 được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7261/TCHQ-KTTT về việc xác nhận nghĩa vụ nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.864

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227