Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 724/VPCP-KTN triển khai dự án trọng điểm dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 724/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 22/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 724/VPCP-KTN
V/v triển khai các dự án trọng điểm dầu khí

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm dầu khí;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 173/DKVN-KH ngày 08 tháng 01 năm 2013 và kiến nghị của Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm dầu khí tại công văn số 01/BCĐNNDK-VP ngày 07 tháng 01 năm 2013 về tình hình triển khai các dự án trọng điểm dầu khí đến tháng 12 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Về Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại công văn số 10629/VPCP-KTN ngày 25 tháng 12 năm 2012.

- Về các nội dung khác: cơ bản đồng ý kiến nghị của Văn phòng Ban chỉ đạo tại công văn số 01/BCĐNNDK-VP ngày 07 tháng 01 năm 2013; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thiện thủ tục liên quan đến công tác thanh quyết toán giai đoạn 2, Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện ý kiến của Văn phòng Ban chỉ đạo tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương, Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KHĐT;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Ch. (25b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 724/VPCP-KTN triển khai dự án trọng điểm dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.306

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112