Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 722/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án của Công ty TNHH Spirax Sarco Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 722/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 04/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 722/BKHĐT-ĐTNN
V/v dự án của Công ty TNHH Spirax Sarco Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành ph Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 385/SKHĐT-ĐKĐT ngày 16/1/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo lấy ý kiến thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án thành lập Công ty TNHH Spirax Sarco Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động của dự án:

- Các mục tiêu, ngành nghề kinh doanh: thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã số HS ghi trong hồ sơ; tư vấn quản lý sản xuất (CPC 865) là phù hợp với Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cam kết gia nhập WTO của Việt Nam;

- Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh bảo trì và sửa chữa sản phẩm mà Công ty phân phối là ngành nghề không được quy định trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ trong cam kết gia nhập WTO. Tuy nhiên, ngành nghề trên cũng không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm, hạn chế hoặc kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Doanh nghiệp có thể thực hiện mục tiêu này với điều kiện ràng buộc là phải cam kết chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ trên cho các sản phẩm doanh nghiệp được phép nhập khẩu và phân phối. Đối với sản phẩm mang nhãn hiệu của nhà đầu tư song không do Công ty phân phối, để có thể bảo trì và sửa chữa, Công ty cần có Giấy ủy quyền của các nhà nhập khẩu và phân phối. Điều kiện ràng buộc này cần được quy định cụ thể tại Giy chứng nhận đầu tư.

Với các mục tiêu hoạt động nêu trên, đề nghị căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
-
Lưu VT, Cục ĐTNN

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 722/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án của Công ty TNHH Spirax Sarco Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123