Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 721/VPCP-ĐMDN sắp xếp lao động dôi dư tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 721/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 29/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 721/VPCP-ĐMDN
V/v sắp xếp lao động dôi dư tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (công văn số 251/TTr-VNPT-HĐQT-TCCB ngày 05 tháng 11 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 295/BTC-TCDN ngày 07 tháng 01 năm 2010), Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 4466/LĐTBXH-LĐTL ngày 24 tháng 11 năm 2009) về việc sắp xếp lao động dôi dư tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý vận dụng quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước để giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư khi thực hiện phương án đổi mới mô hình tổ chức kinh doanh mạng viễn thông của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kinh phí hỗ trợ thêm cho người lao động dôi dư để giải quyết chế độ cao hơn quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP không lấy từ lợi nhuận trước thuế, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có thể cân đối từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, ĐMDN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 721/VPCP-ĐMDN sắp xếp lao động dôi dư tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.642

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190