Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7197/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 15/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7197/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu đưa vào KCX

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội
- Cục Hải quan TP Hải Phòng
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 65/2006-NEVHA ngày 15/11/2006 của Công ty Liên doanh TNHH NIPPON EXPRESS VIET NAM Chi nhánh tại Hà Nội phản ánh khó khăn, vướng mắc khi làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu đưa vào Khu chế xuất (gửi kèm). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc 1 nêu tại Điểm 1 công văn số 65/2006-NEVHAN:

Lô hàng nhập khẩu là máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất (01 kiện, có trọng lượng 597kg) đã được đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan (KCX&KCN Nomura Hải Phòng, việc kiểm tra thực tế hàng hoá do Chi cục Hải quan Gia Thuỵ thực hiện.

Căn cứ các quy định hiện hành về chuyển cửa khẩu, việc làm này của 2 Chi cục Hải quan: Chi cục Hải quan KCX&KCN Nomura Hải Phòng và Chi cục Hải quan Gia Thuỵ là không đúng quy định, vì hiện tại việc kiểm hoá hộ chỉ áp dụng đối với hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu.

Mặt khác, do lô hàng nhập khẩu là máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất có cảng đích ghi trên vận tải đơn là ICD Gia Thuỵ, hàng thuộc diện phải kiểm tra thực tế hàng hoá, do đó trường hợp này doanh nghiệp không được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu mà phải làm thủ tục hải quan ngay tại ICD Gia Thuỵ. Trường hợp doanh nghiệp muốn được chuyển cửa khẩu về Chi cục Hải quan KCX&KCN Nomura Hải Phòng hoặc kiểm hoá hộ tại ICD Gia Thuỵ thì phải được sự chấp thuận của Tổng cục Hải quan.

2. Vướng mắc nêu tại Điểm 2 công văn số 65/2006-NEVHAN:

Lô hàng nhập khẩu là Pallet nhựa màu sẫm và xanh lá cây đã được đăng ký tờ khai nhập khẩu số 1741/NK/ĐT/KCX ngày 10/10/06 tại Chi cục Hải quan KCX&KCN Nomura Hải Phòng, mặt hàng được phân vào luồng xanh.

Theo quy định tại Điểm 2, Mục 5, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC này 15/12/2005 của Bộ Tài chính, thì Chi cục Hải quan Khu chế xuất chỉ được ký thông quan cho lô hàng sau khi lô hàng nhập khẩu đã được đưa vào Khu chế xuất.

Chiểu theo qui định này, thì Chi cục Hải quan KCX&KCN Nomura Hải Phòng chỉ được ký thông quan cho lô hàng khi lô hàng đã được đưa vào Khu chế xuất.

Tuy nhiên, Chi cục Hải quan KCX&KCN Nomura Hải Phòng đã ký thông quan ngay khi đăng ký tờ khai cho doanh nghiệp là không đúng qui định hiện hành.

Việc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV4 yêu cầu doanh nghiệp phải cho hàng vào xe chuyên dụng, kẹp chì và vận chuyển bằng đường bộ là không đúng qui định vì lô hàng thuộc luồng xanh, người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự khai báo của mình.

Yêu cầu Cục Hải quan có tên nêu trên kiểm tra lại vụ việc, đồng thời chấn chỉnh công chức hải quan đã làm thủ tục nhập khẩu cho 02 lô hàng trên.

Kết quả báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 25/12/2006./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7197/TCHQ-GSQL ngày 15/12/2006 về thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu đưa vào khu chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.031

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!